Uchwała nr LXXI/1305/VIII/2022 z dnia 2022-09-20

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1305/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20-09-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-09-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-11-01

Zmienia uchwałę:

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • zdrowie i sprawy społeczne

Dokumenty aktu prawnego:

Tekst ujednolicony:

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych:

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2022-10-26, treść:
    Stwierdzono nieważność uchwały nr LXXI/1305/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20 września 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu - ze względu na istotne naruszenie prawa.

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 13:10:22.0