Uchwała nr LXXV/1382/VIII/2022 z dnia 2022-12-06

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr LXXV/1382/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-12-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-12-14
  • Pozycja w dzienniku: 9632

Uchyla uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • zdrowie i sprawy społeczne

Dokumenty aktu prawnego:

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych:

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2023-01-12, treść:
    Orzeczenie nieważności § 2 w zakresie zwrotu: "oraz zmiana do uchwały Nr LXXI/1305/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20 września 2022 roku" uchwały nr LXXV/1382/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu - ze względu na istotne naruszenie prawa

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-14 14:14:14.0