Uchwała nr LII/698/V/2009 z dnia 2009-04-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LII/698/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. w/s upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu" dofinansowanego w ramach Priorytetu XI "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", działanie 11.2 "Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym"

Data podjęcia:

2009-04-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Dziczkaniec
ostatnia zmiana w dniu 2009-06-05 09:32 - dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)