Uchwała nr LVIII/1083/VII/2017 z dnia 2017-12-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVIII/1083/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/468/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

Data podjęcia:

2017-12-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2017-12-11
  • Pozycja w dzienniku: 8335

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-12-05 00:00:00.0