Uchwała nr LXVII/921/V/2010 z dnia 2010-02-02

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVII/921/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2010 r. w/s zmiany uchwały Nr XLIII/517/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2008 r. w sprawie działań organizacyjnych zmierzających do przygotowania projektów uchwał w sprawie nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Poznania przyjętego uchwałą Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.

Data podjęcia:

2010-02-02

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Szczepaniak
ostatnia zmiana w dniu 2010-02-09 12:12 - dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)