Uchwała nr LXVII/922/V/2010 z dnia 2010-02-02

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVII/922/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/866/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Data podjęcia:

2010-02-02

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Szczepaniak
ostatnia zmiana w dniu 2010-02-09 12:17 - dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)