Uchwała nr LXVIII/932/V/2010 z dnia 2010-02-23

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXVIII/932/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf AQUANET S.A. za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, na okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. na terenie Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2010-02-23

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Szczepaniak
Data i godzina publikacji: 2010-03-04 14:45