Uchwała nr LXXIX/1183/V/2010 z dnia 2010-10-12

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIX/1183/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu: "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" w ramach Priorytetu V, Działanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data podjęcia:

2010-10-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • FUNDUSZE UNIJNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Tadera
ostatnia zmiana w dniu 2010-10-18 11:38 - dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)