Uchwała nr LXXX/1242/V/2010 z dnia 2010-11-09

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXX/1242/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przekazania na rzecz Fundacji Familijny Poznań nieruchomości położonej przy ul. Fabianowo 29 w Poznaniu.

Data podjęcia:

2010-11-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2010-12-10, treść:
    rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzaj ące nieważność uchwały - ze względu na istotne naruszenie prawa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2011-02-16 10:31