Uchwała nr XVI/169/VII/2015 z dnia 2015-09-08

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVI/169/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2.

Data podjęcia:

2015-09-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 2018-11-28, treść:
    oddalenie skargi kasacyjnej Miasta od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 6.10.2016 r. sygn. akt: IV SA/Po296/16 stwierdzającego nieważność uchwały w całości

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-09-08 00:00:00.0