Uchwała nr XXVI/366/VII/2016 z dnia 2016-03-15

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXVI/366/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości.

Data podjęcia:

2016-03-15

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2016-03-21
  • Pozycja w dzienniku: 2211

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-03-15 00:00:00.0