Uchwała nr XXXIX/679/VII/2016 z dnia 2016-12-13

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Data podjęcia:

2016-12-13

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-07-01

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2016-12-21
  • Pozycja w dzienniku: 8148

Uchyla uchwałę

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2017-01-13, treść:
    stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2 w zakresie wyrazu: "rozpoczętą"

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-12-13 00:00:00.0