Uchwała nr XXXV/353/V/2008 z dnia 2008-04-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XXXV/353/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie środków finansowychna pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu jej przyznawania

Data podjęcia:

2008-04-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2008-05-14, treść:
    rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność par. 7 uchwały w zakresie słów " w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego"

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewelina Łupińska
ostatnia zmiana w dniu 2008-04-15 10:52 - wskazano jednostkę odpowiedzialną za realizację uchwały (Aktualizacja)