Uchwała nr VII/57/VI/2011 z dnia 2011-02-22

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr VII/57/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22-02-2011 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Sportowej Miasta Poznania, uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągniecia sportowe w kategorii seniora i uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych sportowców.

Data podjęcia:

2011-02-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2011-03-24, treść:
    stwierdzenie nieważności uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Tadera
Data i godzina publikacji: 2011-03-03 08:03