Uchwała nr XVIII/229/VII/2015 z dnia 2015-10-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVIII/229/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora.

Data podjęcia:

2015-10-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2015-10-23
  • Pozycja w dzienniku: 6003

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-10-20 00:00:00.0