Uchwała nr XI/87/VII/2015 z dnia 2015-05-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XI/87/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza przy ul. Nowina w Poznaniu.

Data podjęcia:

2015-05-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-05-05 00:00:00.0