Uchwała nr XI/89/VII/2015 z dnia 2015-05-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XI/89/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych.

Data podjęcia:

2015-05-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  • PODATKI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-05-05 00:00:00.0