Uchwała nr XIX/245/VII/2015 z dnia 2015-11-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XIX/245/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 16, położonego w Poznaniu przy ul. Żupańskiego 6.

Data podjęcia:

2015-11-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-11-03 00:00:00.0