Uchwała nr XLI/707/VII/2017 z dnia 2017-01-24

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLI/707/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2017-01-24

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • REWITALIZACJA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-01-24 00:00:00.0