Uchwała nr XLIX/863/VII/2017 z dnia 2017-06-06

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2017-06-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2017-07-01

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2017-06-09
  • Pozycja w dzienniku: 4366

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2017-07-07, treść:
    stwierdzenie nieważności: § 3 ust. 1 pkt 1 lit a), b), e), f), §7, §9 ust 1 pkt 1, ust. 3 i 4, § 12, § 14, § 16 ust 3 ze względu na istotne naruszenie prawa

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-06-06 00:00:00.0