Uchwała nr XVII/215/VII/2015 z dnia 2015-10-06

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVII/215/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 06-10-2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

Data podjęcia:

2015-10-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2015-10-09
  • Pozycja w dzienniku: 5854

Zmienia uchwałę:

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • polityka mieszkaniowa

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-10-06 00:00:00.0