Uchwała nr XXII/396/VIII/2020 z dnia 2020-01-21

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXII/396/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

Data podjęcia:

2020-01-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-04-01

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2020-02-04
  • Pozycja w dzienniku: 1290

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-29 14:40:23.0