Uchwała nr XXXII/308/V/2008 z dnia 2008-02-12

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XXXII/308/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania

z mocy ustawy.

Data podjęcia:

2008-02-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: wskazano jednostkę odpowiedzialną za realizację uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ewelina Łupińska
Data i godzina publikacji: 2008-02-28 14:44