Uchwała nr XXXV/517/VI/2012 z dnia 2012-07-10

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXV/517/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2012 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1233/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Data podjęcia:

2012-07-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2012-09-01

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2012-07-10 00:00:00.0