Uchwała nr LXXI/1297/VII/2018 z dnia 2018-07-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Data podjęcia:

2018-07-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-01

Uchyla uchwałę

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-10 00:00:00.0