Uchwała nr LXXX/1211/V/2010 z dnia 2010-11-09

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXX/1211/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania w rejonie ulic R. Dmowskiego i J. Krauthofera.

Data podjęcia:

2010-11-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Tadera
Data i godzina publikacji: 2010-11-23 12:59