Uchwała nr XXXVII/384/V/2008 z dnia 2008-05-13

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXVII/384/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

Data podjęcia:

2008-05-13

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2008-06-23
  • Numer dziennika: 100
  • Pozycja w dzienniku: 1881

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • POLITYKA MIESZKANIOWA

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 2010-06-25, treść:
    Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady Miasta Poznania od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2010 r., sygn. akt IV SA/Po 894/09 w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę - oddalił skargę kasacyjną.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: wskazano jednostki odpowiedzialne za realizację uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ewelina Łupińska
Data i godzina publikacji: 2008-05-26 09:49