Uchwała nr XLIV/562/V/2008 z dnia 2008-11-04

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XLIV/562/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektów w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, Działanie 9.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data podjęcia:

2008-11-04

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • FUNDUSZE UNIJNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewelina Łupińska
ostatnia zmiana w dniu 2008-11-26 08:05 - wskazano jednostki odpowiedzialne za realizację uchwały. (Aktualizacja)