Uchwała nr LVI/1025/VII/2017 z dnia 2017-11-07

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2017-11-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2017-11-15
  • Pozycja w dzienniku: 7458

Uchyla uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2017-12-08, treść:
    stwierdzenie nieważności §5 ust. 2, §5 ust. 3 w zakresie zwrotu: "posiadania ważnej umowy z przedsiębiorcą oraz przechowywania dowodów wykonania usługi"; §7 ust. 3, §10 pkt 2, §11 ust. 3 pkt 1 w zakresie zwrotu" "w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi - i" oraz § 15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania, stanowiącego załącznik do uchwały- ze względu na istotne naruszenie prawa

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-11-07 00:00:00.0