Uchwała nr LXXIII/1341/VIII/2022 z dnia 2022-11-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIII/1341/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Stadionu Miejskiego" - część A w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-11-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-11-22
  • Pozycja w dzienniku: 8279

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-15 13:16:07.0