Uchwała nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 z dnia 2023-07-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Data podjęcia:

2023-07-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • planowanie przestrzenne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-07-18 13:13:36.0