Uchwała nr XLVII/860/VIII/2021 z dnia 2021-06-01

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr XLVII/860/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy W. Majakowskiego" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2021-06-01

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
  • Pozycja w dzienniku: 4693

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2021-07-08, treść:
    nieważność w części tj. w zakresie terenów 5kx i 6kx oraz działki nr 31/5, obręb Kobylepole uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLVII/860/VIII/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy W. Majakowskiego” w Poznaniu - ze względu na istotne naruszenie prawa.

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-07 09:12:46.0