Uchwała nr XVII/269/VIII/2019 z dnia 2019-09-24

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr XVII/269/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2019-09-24

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

 • Data ogłoszenia: 2019-10-04
 • Pozycja w dzienniku: 8339

Kategorie tematyczne:

 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

 1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2019-10-31, treść:
  nieważność § 5 pkt 7 lit. b w zakresie zwrotu: przy czym zakazuje się stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe"

  Załączniki

Orzeczenia Sądowe

 1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2020-02-20, treść:
  oddalenie skargi Miasta Poznania na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

  Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-02 14:22:46.0