Uchwała nr LVIII/757/V/2009 z dnia 2009-07-07

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr LVIII/757/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Łacina" część B w Poznaniu

Data podjęcia:

2009-07-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2009-09-25
  • Numer dziennika: 173
  • Pozycja w dzienniku: 2926

Kategorie tematyczne:

  • planowanie przestrzenne

Dokumenty aktu prawnego:

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2013-02-19, treść:
    stwierdzenie nieważności § 4 uchwały, w części dot. terenów oznaczonych symbolami: 3U/MW i 4U/MW oraz zał. graf. do uchwały w części dot. linii rozgraniczających teren oznaczony symbolem 02KD-G od terenów oznaczonych 3U/MW i 4U/MW i w części obejmującej oznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz obowiązujących linii zabudowy na terenach oznaczonych 3U/MW i 4U/MW

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Szczepaniak
Data i godzina publikacji: 2009-07-20 09:02