Uchwała nr LXXI/1287/VII/2018 z dnia 2018-07-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1287/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu.

Data podjęcia:

2018-07-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2018-07-23
  • Pozycja w dzienniku: 6050

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-10 00:00:00.0