Uchwała nr LXXIV/1396/VII/2018 z dnia 2018-10-16

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIV/1396/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2018-10-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2018-10-25
  • Pozycja w dzienniku: 8255

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2018-12-22, treść:
    nieważność § 10 pkt 3 w zakresie zwrotu "dla samochodów ograniczony do pojazdów obsługi terenów zieleni"

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-16 00:00:00.0