Uchwała nr XXXVI/609/VII/2016 z dnia 2016-10-18

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr XXXVI/609/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Na Szańcach" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2016-10-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2016-10-27
  • Pozycja w dzienniku: 6270

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2020-08-04, treść:
    Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w § 6 w części tekstowej oraz w części graficznej dotyczących obszaru oznaczonego symbolem 5 ZP w zakresie w jakim zapisy te odnoszą się i obejmują obszar działek nr 38/9 i 39/2 arkusz 29, obręb Winiary

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-10-18 00:00:00.0