Uchwała nr LX/927/VI/2013 z dnia 2013-12-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LX/927/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10-12-2013 w sprawie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania".

Data podjęcia:

2013-12-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2014-01-21
  • Pozycja w dzienniku: 487

Uchyla uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2013-12-10 00:00:00.0