Uchwała nr LXIV/1178/VIII/2022 z dnia 2022-05-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1178/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Data podjęcia:

2022-05-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2022-02-24

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-24 12:44:13.0