Uchwała nr LII/693/V/2009 z dnia 2009-04-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LII/693/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "obszaru Główna" w Poznaniu część A

Data podjęcia:

2009-04-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2009-06-15
  • Numer dziennika: 115
  • Pozycja w dzienniku: 1866

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2010-02-26, treść:
    wyrok w sprawie: II SA/Po 804/09: stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym wyznaczenia w części rysunkowej planu przebiegu drogi określonej symbolem 17KD-D przez działki o numerach geodezyjnych [...],[...],[...],[...], wskazanie, że zaskarżona uchwała w zakresie opisanym wyżej nie podlega wykonaniu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Dziczkaniec
ostatnia zmiana w dniu 2009-06-05 10:09 - dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)