Uchwała nr LVI/743/V/2009 z dnia 2009-06-09

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LVI/743/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "obszaru Główna" - w Poznaniu część B

Data podjęcia:

2009-06-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2009-07-08, treść:
    nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Szczepaniak
ostatnia zmiana w dniu 2009-06-16 14:15 - dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)