Uchwała nr LVI/863/VI/2013 z dnia 2013-09-24

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/863/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu.

Data podjęcia:

2013-09-24

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2013-10-31
  • Pozycja w dzienniku: 5903

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2014-09-03, treść:
    stwierdzenie nieważości § 16 pkt. 1 uchwały oraz § 16 pkt. 6 w części dotyczącej lokalizacji strefy zieleni wysokiej zgodnie z rysunkiem planu

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2013-09-24 00:00:00.0