Uchwała nr LXI/1136/VIII/2022 z dnia 2022-03-24

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXI/1136/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2022 w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Data podjęcia:

2022-03-24

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2022-02-24

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-03-25 14:45:55.0