Uchwała nr XL/606/VI/2012 z dnia 2012-11-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XL/606/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 06-11-2012 w sprawie przyjęcia założeń i kierunków Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030

Data podjęcia:

2012-11-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • REWITALIZACJA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2012-11-06 00:00:00.0