Biuro Poznań Kontakt (PK)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Konrad Zawadzki
ul. Jana Matejki 50, 60-770 Poznań
Sekretariat - p. 114, I piętro, Linia Miasta - 61 646 33 44
pk@um.poznan.pl
www.poznan.pl/kontakt/

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Biuro Poznań Kontakt pełni rolę miejskiego Call/Contact Center. Informuje ono o miejscu, czasie, trybie, koniecznych dokumentach/drukach i opłatach związanych z załatwieniem sprawy w Urzędzie. Pośredniczy w rezerwacji wizyt interesantów w Urzędzie - (konktretny dzień i godzina - za wyjątkiem dnia bieżącego). Biuro wykonuje także zlecenia telefonicznych badań ankietowych i wychodzących akcji informacyjnych. Praca Biura ma wesprzeć wydziały merytoryczne w obsłudze spraw rutynowych. Sprawy o indywidualnym charakterze wymagające pogłębionej wiedzy tematycznej nie są objęte właściwością Biura, będą nadal załatwiane w Wydziałach merytorycznych przez specjalistów. Dla zaoszczędzenia czasu, przed osobistą wizytą w Urzędzie warto zadzwonić: 61 646-33-44Aby skorzystać z usługi, należy telefonować w godzinach od 7:30 do 20:00.Aktualna lista obsługiwanych podmiotów:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Wydział Finansowy
 4. Poznańskie Centrum Świadczeń
 5. Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - Centrala telefoniczna UMP
 6. Gabinet Prezydenta
 7. Zarząd Dróg Miejskich Strefa Płatnego Parkowania
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 9. Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
 10. Zarząd Transportu Miejskiego
 11. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 12. Wydział Urbanistyki i Architektury
 13. Biuro Spraw Lokalowych
 14. Wydział Oświaty
 15. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
 16. Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych
 17. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 18. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

UWAGA! usługi w zakresie obsługi centrali (dawniej nr 5200) obejmują: informację o numerach telefonów wewnętrznych UMP oraz połączenie z wybranym numerem wewnętrznym UMP. Jednostki Urzędu i Miejskie Jednostki Organizacyjne zainteresowane zleceniem usługi Call Center uprasza się o wypełnienie elektronicznej karty zlecenia akcji znajdującej się pod linkiem "sprawy wydziału" (prawy górny róg strony).

UWAGA! INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM "sprawy wydziału" (prawy, górny róg strony).

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Regulamin Biura Poznań Kontakt

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Krzyśka
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-15 14:37 - Rekrutacja nr ref. PK/190/2019 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)