Uchwała nr XV/118/VII/2015 z dnia 2015-07-14

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr XV/118/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu.

Data podjęcia:

2015-07-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2015-07-29
  • Pozycja w dzienniku: 4725

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2016-02-17, treść:
    stwierdzenie nieważności § 13 pkt 2 lit. b uchwały w zakresie słów:"z wyjątkiem północnej części terenu 4U przylegającej do terenu 10KD-L"

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-07-14 00:00:00.0