Biura i Wydziały Urzędu Miasta

 • Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania

  ul. Świerkowa 10, 61-472 Poznań
  kierownik oddziału Agnieszka Pająkowska
  61 8785 279, 61 8785 280, 61 8784 498

 • Biuro Kontroli

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  dyrektor Maciej Marcinkowski
  III p. pok. 340, tel.: 61878-56-74, fax: 61878-56-59

 • Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Dyrektor Grzegorz Kamiński - Pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich
  pok. 350, tel. 61 878 5010, fax 878 5015

 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Dyrektor Joanna Bielawska-Pałczyńska
  Pokój 359 (III piętro), telefon 61 878-54-52, fax 61 878-54-51

 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  Miejski Rzecznik Konsumentów dr Marek Janczyk
  III piętro, pokój 327, tel. 61 878 5870, fax 61 878 5915

 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego

  ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
  dyrektor Beata Kocięcka
  III piętro, sekretariat pokój 309, tel. 61 8784-553, fax. 61 8784-583

 • Biuro Obsługi Inwestorów

  ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres do korespondencji: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Dyrektor Katja Lõžina
  sekretariat pokój 2/26 (II piętro), telefon (+48 61) 878-54-28, fax (+48 61) 878-55-00

 • Biuro Poznań Kontakt

  ul. Jana Matejki 50, 60-770 Poznań
  Dyrektor Konrad Zawadzki
  Sekretariat - p. 114, I piętro, Linia Miasta - 61 646 33 44

 • Biuro Rady Miasta

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Marek Kalemba
  I piętro, pokój 110, telefon: 61 878-53-08, 61 878-53-12; fax: 61 878-53-39; Pokój radnych: nr 2, tel. 61 878-56-71, 61 878-56-72, 61 878-53-33, fax 61 878-56-73

 • Biuro Spraw Lokalowych

  ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
  dyrektor Renata Murczak
  61 646 33 44, 61 878 41 11, fax 61 878 1510

 • Gabinet Prezydenta

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Dyrektor Patryk Pawełczak
  II piętro, sekretariat pokój 208, telefon 61878-52-93 fax 61878-49-71

 • Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu Joanna Żabierek
  II piętro, pok. 215a, tel. 61 878 52 11,

 • Urząd Stanu Cywilnego

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  Dyrektor - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariusz Kopeć
  I piętro, pokój 125, sekretariat pokój 124, informacja telefoniczna 61 646-33-44, fax 61 878-43-36

 • Wydział Budżetu i Kontrolingu

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Dyrektor Piotr Husejko
  II piętro, pokój 222, sekretariat pokój 224, telefon 61 878-54-76

 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

  61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 - Centrala 61 646 33 44, fax 61 878 47 84
  Dyrektor Joanna Jajus
  tel. 61 646 33 44; godziny otwarcia: pn 07:30 - 17:00, wt-pt 07:30-15:30

 • Wydział Finansowy

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Dyrektor Hanna Koszczyńska-Karaś
  II piętro, sekretariat pokój 247, informacja telefoniczna: 61 646 33 44

 • Wydział Gospodarki Komunalnej

  ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
  Dyrektor Ziemowit Borowczak
  II piętro, sekretariat pokój 213, telefon 61 878-55-41, 878-58-64

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
  Dyrektor Magda Albińska
  IV piętro, sekretariat pokój 413; tel. 61 878 4520; fax 61 878-4525; informacja telefoniczna w sprawach merytorycznych - numery telefonów wskazane na stronie Wydziału

 • Wydział Informatyki

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Dyrektor Andrzej Piechowiak
  IV piętro, pokój 435, telefon 61 878-52-53

 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

  ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
  p.o. Dyrektora Wydziału Przemysław Surdyk
  telefon 61 878-40-53; fax 61 878-40-55

 • Wydział Kultury

  ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
  Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Zastępca Dyrektora Cezary Ostrowski
  pokój 115 (I piętro), telefon 61 878-54-55, fax 61 878-58-49

 • Wydział Organizacyjny

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Wojciech Kasprzak
  I piętro, pokój 130, sekretariat pokój 129, telefon 61 87-85-329, fax 61 87-85-330

 • Wydział Oświaty

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  Dyrektor Przemysław Foligowski
  telefon do sekretariatu 61 646 33 44, fax 61-878-42-02

 • Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

  ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań (korespondencja: plac Kolegiacki 17)
  Dyrektor Iwona Matuszczak-Szulc
  II piętro, sekretariat pokój 2/14, telefon 61 878-56-95, fax 61 878-54-58

 • Wydział Sportu

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Dyrektor dr Ewa Bąk
  I piętro, pokój 165, sekretariat pokój 167, telefon 61 878-53-51, tel./fax 61 878-49-80

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

  sprawy pojazdów i kierowców: ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, filia ul. 28 Czerwca 1956 r. 404 61-441 Poznań (budynek WDGiR) sprawy dowodów osobistych i meldunków: ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  Dyrektor Bartosz Pelczarski
  Informacja telefoniczna: 61 646 33 44

 • Wydział Urbanistyki i Architektury

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Dyrektor Piotr Sobczak
  III piętro, sekretariat pokój 337. Informacja telefoniczna: (61) 646 33 44. Informacja o odbiorze decyzji, dziennika budowy: (61) 878 53 96

 • Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  Dyrektor Arkadiusz Bujak
  I piętro, sekretariat pok. 108a, tel. 61 878 41 38

 • Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Dyrektor Wojciech Czyżewski
  parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  Dyrektor Witold Rewers
  pokój 308, telefon 878-50-27, fax 61 878-50-35

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

  ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
  Dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska
  III piętro, sekretariat pokój 313, telefon: 878-54-29